تخلف راننده

گزارش سریع تخلف

آرین بار

مشتریان وفادار

تخفیف ویژه

آرین بار ، باربری ارزان
قیمت باربری بین شهری

قیمت باربری بین شهری

اتوبار آرین در خدمت شماست

09121857855

استعلام قیمت باربری بین شهری

باربری بین شهری با انواع خودرو های باربری انجام می شود و برای دریافت قیمت باربری بین شهری با 09121857855 تماس بگیرید.

چگونه بفهمیم قیمت باربری بین شهری چقدر است؟

قیمت باربری بین شهری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • فاصله مبدأ تا مقصد: این مهمترین عامل در تعیین قیمت است. هر چه مسافت بیشتر باشد، هزینه باربری نیز بیشتر خواهد بود.
 • نوع وسیله نقلیه: شما می توانید از وانت، نیسان، خاور، کامیون و تریلی برای حمل بار استفاده کنید. هر کدام از این وسایل نرخ کرایه خاص خود را دارند.
 • حجم و وزن بار: هر چه حجم و وزن بار بیشتر باشد، فضای بیشتری اشغال می کند و به نیروی کار بیشتری برای حمل نیاز دارد، در نتیجه قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.
 • ارزش بار: شرکت های باربری برای بارهای با ارزش تر، بیمه ارائه می کنند که این امر به افزایش قیمت نهایی منجر می شود.
 • خدمات اضافی: برخی از شرکت های باربری خدمات اضافی مانند بسته بندی، چیدمان و بارگیری و تخلیه بار را نیز ارائه می دهند که هزینه نهایی را افزایش می دهد.

 

قیمت وانت بار بین شهری
قیمت وانت بار بین شهری

 

قیمت وانت بار بین شهری

فاصله مبدأ تا مقصد: مهمترین عامل در تعیین قیمت است. هر چه مسافت بیشتر باشد، هزینه باربری نیز بیشتر خواهد بود.

به طور مثال، قیمت باربری بین شهری وانت بار از تهران به مشهد حدود 1.5 تا 2 میلیون تومان و از تهران به اصفهان حدود 1 تا 1.5 میلیون تومان است.

نوع وانت: وانت ها در انواع مختلفی مانند وانت پیکان، وانت نیسان و وانت کولر دار موجود هستند که هر کدام نرخ کرایه خاص خود را دارند.

به طور کلی، وانت پیکان ارزان ترین و وانت کولر دار گرانترین نوع وانت است.

حجم و وزن بار: هر چه حجم و وزن بار بیشتر باشد، فضای بیشتری اشغال می کند و به نیروی کار بیشتری برای حمل نیاز دارد، در نتیجه قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.

خدمات اضافی: برخی از شرکت های باربری خدمات اضافی مانند بسته بندی، چیدمان و بارگیری و تخلیه بار را نیز ارائه می دهند که هزینه نهایی را افزایش می دهد.

قیمت نیسان بار بین شهری
قیمت نیسان بار بین شهری

قیمت نیسان بار بین شهری

 • فاصله مبدأ تا مقصد: مهمترین عامل در تعیین قیمت است. هر چه مسافت بیشتر باشد، هزینه باربری نیز بیشتر خواهد بود.

به طور مثال، قیمت باربری بین شهری نیسان از تهران به مشهد حدود 2 تا 3 میلیون تومان و از تهران به اصفهان حدود 1.5 تا 2.5 میلیون تومان است.

 • نوع نیسان: نیسان ها در انواع مختلفی مانند نیسان بنزین، نیسان گازوئیل و نیسان یخچال دار موجود هستند که هر کدام نرخ کرایه خاص خود را دارند.

 

قیمت خاور بین شهری

 • فاصله مبدأ تا مقصد: مهمترین عامل در تعیین قیمت است. هر چه مسافت بیشتر باشد، هزینه باربری نیز بیشتر خواهد بود.

به طور مثال، قیمت باربری بین شهری خاور از تهران به مشهد حدود 3 تا 4 میلیون تومان و از تهران به اصفهان حدود 2 تا 3 میلیون تومان است.

 • نوع خاور: خاورها در انواع مختلفی مانند خاور مسقف، خاور روباز، خاور یخچال دار و خاور تریلی موجود هستند که هر کدام نرخ کرایه خاص خود را دارند.

به طور کلی، خاور مسقف ارزان ترین و خاور تریلی گرانترین نوع خاور است.

قیمت کامیون بین شهری

فاصله مبدأ تا مقصد: مهمترین عامل در تعیین قیمت است. هر چه مسافت بیشتر باشد، هزینه باربری نیز بیشتر خواهد بود.

به طور مثال، قیمت باربری بین شهری کامیون از تهران به مشهد حدود 4 تا 5 میلیون تومان و از تهران به اصفهان حدود 3 تا 4 میلیون تومان است.

نوع کامیون: کامیون ها در انواع مختلفی مانند کامیون تک، کامیون جفت، کامیون یخچال دار و کامیون تریلی موجود هستند که هر کدام نرخ کرایه خاص خود را دارند.

قیمت تریلی بین شهری

 • فاصله مبدأ تا مقصد: مهمترین عامل در تعیین قیمت است. هر چه مسافت بیشتر باشد، هزینه باربری نیز بیشتر خواهد بود.

به طور مثال، قیمت باربری بین شهری تریلی از تهران به مشهد حدود 5 تا 6 میلیون تومان و از تهران به اصفهان حدود 4 تا 5 میلیون تومان است.

 • نوع تریلی: تریلی ها در انواع مختلفی مانند تریلی کفی، تریلی چادری، تریلی یخچال دار و تریلی تانکر موجود هستند که هر کدام نرخ کرایه خاص خود را دارند.

به طور کلی، تریلی کفی ارزان ترین و تریلی تانکر گرانترین نوع تریلی است.

 • حجم و وزن بار: هر چه حجم و وزن بار بیشتر باشد، فضای بیشتری اشغال می کند و به نیروی کار بیشتری برای حمل نیاز دارد، در نتیجه قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.

 • نوع بار: برخی از بارها مانند مواد شیمیایی یا مواد خطرناک، نیاز به حمل و نقل ویژه ای دارند که هزینه آن ها بیشتر است.

 • خدمات اضافی: برخی از شرکت های باربری خدمات اضافی مانند بسته بندی، چیدمان و بارگیری و تخلیه بار را نیز ارائه می دهند که هزینه نهایی را افزایش می دهد.

با این حال، می توان به طور تقریبی قیمت باربری بین شهری تریلی را به شرح زیر برآورد کرد:

 • تریلی کفی: بین 4 تا 5 میلیون تومان برای هر 100 کیلومتر
 • تریلی چادری: بین 5 تا 6 میلیون تومان برای هر 100 کیلومتر
 • تریلی یخچال دار: بین 6 تا 7 میلیون تومان برای هر 100 کیلومتر
 • تریلی تانکر: بین 7 تا 8 میلیون تومان برای هر 100 کیلومتر

 

مطالب مرتبط:

استعلام قیمت باربری

برای استعلام قیمت بار از مقصد تا مبدا با شماره زیر تماس حاصل نمایید

09121857855